Επιλογή Σελίδας

Γεωργικά Εφόδια Αρχοντής – νέα ιστοσελίδα με προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή της νέας ιστοσελίδας προβολής για την επιχείρηση εμπορίου Γεωργικών Εφοδίων Αρχοντής στα Φάρσαλα. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 και πληρεί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑμεΑ, όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα (WCAG 2.0 Guidelines).

 

Αν λαμβάνετε και εσείς μέρος σε επιδοτούμενα προγράμματα που καλύπτουν δαπάνες για επεμβάσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ, μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού του έργου, υλοποιώντας μια νέα ιστοσελίδα προβολής για την επιχείρηση σας, προσελκύοντας έτσι μια νέα μερίδα του αγοραστικού κοινού μέσα από τη διαδικτυακή σας παρουσία.

Ιστοσελίδα με προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑμεΑ
5 (100%)

Σύνολο: 2